Секції біржі

Об'єкти приватизації та засоби виробництва держпідприємств

Товарна біржа "Катеринославська" з 1995 р. співпрацює з Фондом державного майна України (ФДМУ) і його регіональним відділенням по Дніпропетровській області по реалізації на аукціонах об'єктів малої приватизації та об'єктів державної власності на підставі відповідних договорів. На підставі протоколу №8 засідання конкурсної комісії для проведення конкурсів з визначення організаторів аукціонів по відчуженню об'єктів державної власності від 26.12.2014 р. ТБ «Катеринославська» визнано переможець конкурсу та включена до Реєстру організаторів аукціонів по відчуженню майна.

Надає консультаційні і інформаційні послуги з підготовки аукціонів  об'єктами малої приватизації та об'єктами державної власності;
Організовує і проводить аукціони по реалізації об'єктів малої приватизації та об'єктів державної власності;
На Біржі працюють атестовані ФДМУ фахівці, що мають 20-ти річний досвід роботи по організації і проведенню таких аукціонів.

Біржею було проведено понад 227 аукціонів по відчуженню об'єктів державної та комунальної власності, сума реалізації по яким склала 33 863,55 тис. грн.

  Майно підприємств-банкрутів

Одним із основних напрямків діяльності товарної біржі «Катеринославська» - є організація та проведення аукціонів з продажу майна підприємств боржників, як в процедурі санації так і в процедурі ліквідації, де Біржа має більш ніж 15-річний досвід роботи та співпрацює з багатьма арбітражними керуючими. 

За цей час по вказаному напрямку Біржею було проведено 183 аукціони, сума реалізації по яким склала 96,05 млн. грн.

Біржа у відповідності до Закону України «Про відновлення платоспроможності боржника або визнання його банкрутом» (в новій редакції) проводить торги, як в голосовій формі так і в електронній формі.

 Для забезпечення організації аукціонів в голосовій формі у Біржі є в наявності зал для проведення торгів, обладнаний: місцями для учасників торгів; локальною мережею ПЕОМ; електронним табло плазмового типу; всіма необхідними програмно-технічними засобами, в т.ч. веб-камерою, які дозволяють здійснювати фіксацію та відеозапис ходу торгів, а також його збереження.

Для проведення аукціонів в електронній формі Біржа має власний веб-сайт технічні та програмні засоби якого відповідають вимогам Закону.

Об'єкти податкової застави
Товарна біржа «Катеринославська» є уповноваженою біржею Державної фіскальної служби України з проведення  та організації аукціонів по реалізації майна та інших активів платників податків, що знаходяться в податковій заставі ( протокол  від 30.12.2020 року засідання конкурсної комісії, створеної відповідно до Положення про умови і порядок проведення конкурсів з визначення уповноважень бірж з продажу майна, що перебувають у податковій заставі).
Для організації та проведення аукціонів з реалізації об’єктів податкової застави Біржею укладені договори з районними державними податковими інспекціями м. Дніпропетровська та Дніпропетровської області. На Біржі акредитовані і працюють брокерські фірми, які мають значний досвід роботи щодо здійснення біржових операцій з об’єктами податкової застави.
Плідна співпраця Біржі з Головним управлінням ДФС у Дніпропетровській області внесла вагомий внесок в поповнення державного бюджету за рахунок погашення боргів платників податків шляхом прозорої процедури продажу майна боржників на конкурентних торгах.

Нерухоме та рухоме майно

Біржа проводить аукціони з продажу нерухомого та рухомого майна недержавної форми власності на підставі власних, розроблених з урахуванням вимог чинного законодавства України, Правил, що забезпечують правову захищеність як угод, укладених на Біржі, так і клієнтів Біржі.

В рамках секції надаються наступні послуги:
- Залучення потенційних покупців на виставлене на продаж майно;
- Організація ознайомлення з виставленим на аукціони майном;
- Експертиза документів, наданих продавцями і покупцями для участі в акуціонах на відповідність вимогам, встановленим Правилами торгів щодо учасників;
- Підготовка та проведення аукціонів з продажу рухомого та нерухомого майна та оформлення їх результатів;
- Консультації з питань встановлення та реєстрації права власності на придбане на аукціонах нерухоме майно.

Земельні ділянки

Біржа має ліцензію на проведення земельних торгів та досвід роботи в цьому напрямку (копія ліцензії серія АГ №583332 від 27.05.2011 р. , видана Державним агентством земельних ресурсів). Біржею було проведено 17 аукціонів з продажу земельних ділянок та прав на них на яких було продано 32 лота загальною вартістю 2 143,2 тис. грн. В штаті Біржі працюють кваліфіковані фахівці, у т.ч. чотири ліцитатора та чотири фахівця з організації та проведення земельних торгів.

Конфісковане та безхазяйне майно
Продаж майна, що перейшло у власність держави (конфіскованого та безхазяйного), здійснюється Біржею на біржових торгах та аукціонах та регламентується Правилами проведення торгів, розробленими Біржею у відповідності з вимогами «Порядку обліку, зберігання, оцінки конфіскованого та іншого майна, що переходить у власність держави, і розпорядження ним», затвердженого Постановою КМУ від 25.08.1998 р. №1340, «Порядку продажу на аукціонах майна, що перейшло у власність держави», затвердженого Наказом Міністерства зовнішніх економічних зв’язків і торгівлі України, Міністерства економіки України та Фонду державного майна України від 31.12.1998 р. №873/172/2453 (далі Порядок 873/172/2453) та положеннями Закону України “Про приватизацію невеликих державних підприємств (малу приватизацію)”. На Біржі акредитовані брокерські фірми, уповноважені податковими органами на здійснення продажу майна, що перейшло у власність держави.
В рамках секції біржа надає наступні послуги:
Надає консультаційні і інформаційні послуги з підготовки аукціонів об'єктами, що перейшли у власність держави;
Організовує і проводить аукціони по реалізації майна, що перейшло у власність держави;
Оформлює та реєструє біржові договори купівлі-продажу, укладені за результатами проведення біржових торгів з продажу рухомого майна, що перейшло у власність держави.